Banner contact page

Artiso en ICT-dienstverlener getroffen door ransomware

juli 5, 2021

Please find the English version below

Beste klant, partner, relatie,

Op vrijdag 2 juli werden wij en onze ICT-dienstverlener getroffen door een aanval met ransomware.

Ransomware is een vorm van criminaliteit waarbij hackers de IT-systemen van bedrijven binnendringen en gegevens vergrendelen, zodat deze niet meer toegankelijk zijn. De hackers eisen vervolgens een betaling (vaak in cryptomunten) om deze data weer te ontgrendelen.

Alle data van onze provider en klanten van onze provider werden getroffen, waaronder ook onze data.
Het gaat ondermeer over data die betrekking heeft op:

  • Persoonsgegevens van klanten en medewerkers, leveranciers, partners en andere belanghebbenden
  • Bedrijfsinformatie van klanten, partners en andere belanghebbenden
  • Bedrijfsmailboxen

Dit betekent dat onze werking op dit ogenblik ernstig verstoord is, vooral vanwege de onbereikbaarheid per mail.

Onze provider werkt met specialisten van de Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie en met ransomware-specialisten samen om deze aanval te stoppen en veilig weer op te starten. Pas op dat ogenblik zullen ook wij weer toegang hebben tot onze data en onze systemen.

Wij betreuren het ten zeerste indien u hier een negatieve impact van ondervindt. Wij stellen alles in het werk om u van dienst te blijven.

Op deze pagina houden wij u op elk moment op de hoogte van de laatste stand van zaken. Ook via onze Facebook– en LinkedInpagina kan u onze updates volgen.

 

Dear customer, partner, relation,

On Friday 2 July, we and our ICT service provider were hit by a ransomware attack.

Ransomware is a form of crime in which hackers penetrate the IT systems of companies and lock down data so that it is no longer accessible. The hackers then demand a payment (often in crypto coins) to unlock this data.

All data of our provider and customers of our provider were affected, including our data. This includes data relating to:

  • Personal data of customers and employees, suppliers, partners and other stakeholders
  • Company information from customers, partners and other stakeholders
  • Company mailboxes

This means that our operation is severely disrupted at the moment, especially due to unavailability be e-mail.

Our provider is working with specialists from the Computer Crime Unit of the Federal Judicial Police and with ransomware specialists to stop this attack and to restart it safely. Only then will we also be able to access our data and systems again.

We are very sorry if this has a negative impact on you. We will do everything we can to continue to serve you.

On this page we will keep you informed at all times. You can also follow our updates via our Facebook and LinkedIn page.


‹ terug naar het overzicht