Plan van aanpak

Plan van aanpak

Aanpak oplossingen bakkerij

1. Uw behoeften worden in kaart gebracht om zo de meest optimale oplossing te kunnen ontwerpen voor uw bakkerij-, banket- of biscuiterieproductie.

Leveranciers

2. We ontwerpen een oplossing vanuit een breed gamma aan systemen en leveranciers, en komen zo tot een eerste budgetindicatie.

Betrokken leverancier

3. We plannen en organiseren de volledige installatie ter plaatse en zorgen dat alle leveranciers nauw betrokken zijn.

Opleiding productielijn

4. Uw mensen worden opgeleid om de productielijn optimaal te bedienen en wij zorgen voor een uitstekende service na verkoop.